O historii szkoły słów kilka . . .

Najwcześniejsze wzmianki o Szkole Podstawowej w Sieńcu sięgają końca XIX wieku. Informacje na temat jej funkcjonowania w tym okresie pochodzą głównie z przekazów ustnych. Była to szkoła dwuklasowa, do której uczęszczały dzieci z Sieńca, Jodłowca, Starzenic, Olewina i Masłowic. Mieściła się w drewnianym budynku znajdującym się w centrum wsi. Po I wojnie światowej podjęto zajęcia w czterech klasach. Lekcje odbywały się systemem dwuzmianowym. W latach trzydziestych po sprzedaniu budynku i placu, dzieci uczyły się w izbach lekcyjnych mieszczących się w domach prywatnych panów: Jana Betki i Stanisława Kacały. Znanymi nauczycielami okresu międzywojennego byli: Janina Bartela, Bronisława Majkowska, Kazimiera Czechlewska i Jan Kryk.

Po latach okupacji dzieci z Sieńca i Jodłowca podjęły naukę w budynku byłego właściciela ziemskiego Kazimierza Łubieńskiego w Starzenicach. W bardzo licznych oddziałach istniało, spowodowane wojną i okupacją, znaczne, bo sięgające 6 lat zróżnicowanie wiekowe. Okoliczności te zmusiły społeczeństwo do budowy budynku zastępczego - tzw. "baraków" na terenie wsi Sieniec.


Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Ogromny przełom nastąpił w 1962 roku, kiedy to oddano do użytku szkołę, która w bieżącym roku obchodzi swoją 50 rocznicę istnienia..Od tej pory uczniowie mieli do dyspozycji obszerne klasopracownie ,bibliotekę oraz salę gimnastyczną. Ponad dwudziestoosobowe w tym czasie klasy I-VII, póĽniej I-VIII pozostawały pod opieką nauczycielskiej kadry pracując w systemie jednozmianowym. Językiem obcym nauczanym w szkole był język rosyjski. Na terenie szkoły działało wiele organizacji, wśród nich wyodrębnić można: drużynę harcerską im . Karola ¦wierczewskiego, której pierwszym opiekunem była p.Stępień. Do grona harcerzy corocznie przyjmowano nowych członków po złożeniu przez nich uroczystego ślubowania. Wśród archiwalnych zapisków znaleĽć można treści: "Harcerze z Sieńca podjęli się czynów dla uczczenia V Zjazdu. W czynie społecznym wykonali ławeczkę na przystanku PKS". .Harcerze pomagali również w budowie strażnicy OSP. Od początku istniał też Samorząd Szkolny, którego pierwszym opiekunem była pani Genowefa Włodarczyk . Na terenie szkoły działał też Polski Czerwony Krzyż oraz Szkolna Kasa Oszczędności, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Towarzystwo PrzyjaĽni Polsko-Radzieckiej, koło Ligi Ochrony Przyrody, którym jako pierwsza opiekowała się pani A. Idasiak. W latach 60-tych istniało także Szkolne Koło Budowy Kraju i Stolicy pod opieką pani M. Kacała. Od 1963 istniało ognisko przedszkolne. Archiwalne zapiski podają, iż uczęszczała do niego grupa 25 dzieci. Rodzice uiszczali opłatę w wysokości 5 złotych z przeznaczeniem na zabawki. ¬ródła podają, iż ognisko powstało na wniosek Koła Gospodyń Wiejskich i działało 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Uczniowie brali udział w licznych zmaganiach sportowych, wśród których na szczególną uwagę w pamięci absolwentów zasługują zawody sportowe w łyżwiarstwie szybkim. W historię szkoły wpisywały się również czyny społeczne: wśród nich sadzenie lasu, zbieranie makulatury, sprzątanie okolicy. Proces edukacyjny wzbogacały również wycieczki uczniowskie do ciekawych miejsc w Polsce. Na szkolnej świetlicy odbywały się projekcje filmowe za sprawą objazdowego kina, na których spotykali się przedstawiciele pokoleń. W szkole działało ognisko muzyczne prowadzone przez pana Owczarka. Wszyscy nauczyciele doskonalili się w ramach Nauczycielskiego Uniwersytetu Radiowo- Telewizyjnego.

Wielkie zasługi dla powstania jubileuszowego obiektu wniósł jego pierwszy i wieloletni dyrektor, Bogdan Włodarczyk. To dzięki jego staraniom i poparciu społecznemu - m.in. Komitetu Rodzicielskiego, którego przewodniczącym był w tamtych latach pan Antoni Mielczarek, podjęte zostały działania w kierunku rozpoczęcia budowy szkoły. Dzięki poparciu przedstawicieli lokalnych władz i środowiska pod budowę obiektu szkolnego przekazana została działka należąca jeszcze przed wojną do niemieckiej rodziny Gotzlików, która opuściła Sieniec po II wojnie światowej. Budowę szkoły rozpoczęto w 1960 roku, a wykonawcą prac było Wieluńskie Przedsiębiorstwo Budowlane, którego dyrektorem był wtedy pan Szybko. Miejscowa ludność aktywnie uczestniczyła w pracach porządkowych służących ostatecznemu przygotowaniu obiektu szkoły na przyjęcie uczniów.

Pan Bogdan Włodarczyk kierował szkołą przez 23 lata do 1985 roku. Wśród grona pedagogicznego pracującego w tym okresie byli: Genowefa Włodarczyk, Czesława Gniłka, Maria Kacała, Daniela Stępień, Alina Idasiak, Bożena Preś- Wika, Barbara Niwald, Helena Chuda, Leszek Mijakowski, Ella Gralak,, Gabriela Gadomska, Pelagia Kędzierska-WoĽniakowska, Krystyna Misiak, Stanisław Przybylski, Grażyna Kotowska, Kazimiera Siurdyban, Irena Stoparek, Anna Kotala, Czesław Dudek, Henryka Krzyżoś, Teresa Czapnik, Jan Czapnik, Stanisława Kępka ,Ewa Pelinska, Elżbieta Pilarska, Grażyna Droś, Małgorzata Kania, Alina Wróbel, Dorota Chabinowska, Jolanta Basiak, Danuta RzeĽnik, Izabela Rozumek, Bogumiła Czerniak, Alicja Nowak.


Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1962/1963


Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Rok szkolny 1962/63


Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Rok szk. 1962/63 - uczniowie klasy I ( rocznik 1955) z wychowawczynią p. Cz. Gniłka.

Następcą Bogdana Włodarczyka został Stanisław Sobczak, który piastował stanowisko dwa lata do roku 1987, w tym czasie radę pedagogiczną tworzyli: Ella Gralak, Kazimiera Siurdyban, Czesław Dudek, Henryka Krzyżoś, Bogumiła Czerniak, Alicja Nowak, Jolanta Basiak, Dorota Gadomska, Edyta Boryczka, Robert Bartodziejski, Adam Mysłek. W czasie kadencji Stanisława Sobczaka i z Jego inicjatywy do budynku szkoły dobudowano kotłownię i dotychczasowe ogrzewanie piecowe zastąpiono centralnym ogrzewaniem. Wtedy również, w 1987 roku szkoła świętowała swoje 25-lecie


Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Rok szkolny 1985/86 - klasa VIII i grono pedagogiczne z dyr. S. Sobczakiem.

Przez 12 lat stanowisko dyrektora piastowała pani Bogumiła Czerniak, a wraz z Nią szkole uczyli: Ella Gralak, Kazimiera Siurdyban, Czesław Dudek, Alicja Nowak, Edyta Boryczka, Elżbieta Klimas, Magdalena Kubacka, Ewa Podyma, Dorota Gadomska, Bożena Ceglarska, Wanda Lewik, Urszula Mostowa, Dorota Zbozień, Robert Bartodziejski, Agnieszka Ziomek (w/z), Halina Kotala (w/z), Bogusław Niemczewski, Małgorzata Kania, Eugeniusz Lisek, Agnieszka Wolniaczyk, Anna Stasiak, Dagmara Moklak-Mirowska, Aneta Chałupczyńska, ks. Stanisław Dura, ks. Adam Koszut, ks. Łucjan Szeliga, ks.Piotr Walterowicz. W tym okresie powstała pracownia komputerowa w znacznym stopniu ułatwiająca prowadzenie działalności innowacyjnych. Korzystając wyłącznie z pracy rodziców i środków przez nich zgromadzonych wybudowano estetyczne ogrodzenie obiektu. Urządzono kompleks boisk szkolnych, dokonywano remontów i modernizacji wielu pomieszczeń. Ówczesna dyrektor wraz z nauczycielami zorganizowała obchody 35-lecia szkoły - w 1997 roku.


Szkoła Podstawowa w Sieńcu

Rok 1991 - klasa VIII i grono pedagogiczne z dyr. Bogumiłą Czreniak.

Od 1999 roku szkołą kieruje pani Alicja Nowak. W okresie jej zarządzania dokonano wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przebudowano łazienki oraz zmieniono pokrycie dachowe. Doposażono zasoby pracowni komputerowej, uzupełniono księgozbiór szkolny. Klasopracownie i korytarze zyskały nowoczesny wygląd dzięki zastosowaniu najnowszych technologii budowlanych. Do wszystkich klas zakupiono meble szkolne, zaś świetlica została wyposażona w nowoczesny sprzęt audio-video oraz kącik rekreacyjny. Nasi uczniowie mogą korzystać z placu zabaw dla najmłodszych, a starsi mają do dyspozycji tor przeszkód .

Od 1999r. w SP Sieniec pracowali i wielu pracuje nadal, następujący nauczyciele: Elżbieta Klimas, Edyta Boryczka, Magdalena Kubacka, Ewa Podyma, Zofia Urbaniak, Jadwiga Chalusiak, Dorota Zbozień, Piotr Sitarski, Bożena Grajek, Ewa Sławniewicz, Marzena Morawiak, Bożena Ciupa, Aneta Chałupczyńska, Marta Bemben, Agnieszka Sychla, Renata Stefanek, ks. Łucjan Szeliga, ks.Piotr Walterowicz.

W roku 2018 pani dyrektor A. Nowak przeszła na emeryturę, a jej obowiązki powierzono na rok szkolny 2018/2019 pani Marlenie Karaś. W roku szkolnym 2018/2019 w szkole pracują: Marlena Karaś, Elżbieta Klimas, Edyta Boryczka, Magdalena Kubacka, Ewa Podyma, Bożena Grajek, Ewa Sławniewicz, Ewelina Placek, Dorota Gadomska, Marzena Szlawska, Grzegorz Kucharski, Piotr Lewik, Magdalena Gaicka, Monika Kaczmarek, Małgorzata Kaja-Mordaka, Joanna Stasiak, ks. Piotr Zieliński.

Życie stawia przed nami wciąż nowe wyzwania, którym staramy się jak najlepiej sprostać. Aktywizując społeczność szkolną i rodziców uczniów stawiamy na nowoczesność, funkcjonalność oraz uczynienie szkoły miejscem przyjaznym uczniom i ich rodzicom.

© kamil5452