O szkole . . .

Szkoła Podstawowa w Sieńcu jest miejscem, w którym dzieci czerpi± rado¶ść z nauki, poszerzania swoich horyzontów myś¶lowych oraz rozwijania talentów i zdolności. Nadrzędnym celem naszej szkoły jest kształcenie i wychowywanie odpowiedzialnych, inteligentnych, zaradnych oraz pełnych radoś¶ci życia młodych ludzi.

Dzieci maj± szansę na rozwijanie swoich zainteresowań bior±c udział w licznych zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli naszej szkoły. W poznawaniu ś¶wiata i odkrywaniu jego tajemnic pomaga uczniom bogato wyposażona biblioteka oraz pracownia komputerowa z dostępem do Internetu. Szkoła posiada także pracownię matematyczno przyrodnicz± oraz polonistyczn±. Dzieci ucz± się języka angielskiego. Wszystko to powoduje, że uczniowie naszej szkoły odnosz± sukcesy w licznych konkursach przedmiotowych, recytatorskich, plastycznych i muzycznych. Sami także organizujemy konkursy dla uczniów innych szkół.

Szkoła Podstawowa w Sieńcu posiada również bogate zaplecze sportowe w postaci sali gimnastycznej oraz boisk do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Dzieci mog± rozwijać swoje zainteresowanie tańcem nowoczesnym z elementami gimnastyki artystycznej.

Organizujemy dla uczniów wycieczki, podczas których dzieci mog± poznać ciekawe miejsca w Polsce ale także nie mniej interesuj±ce zak±tki naszego regionu. Uczniowie bior± aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, przygotowuj±c liczne imprezy dla swoich kolegów, ale również rodziców oraz społecznoś¶ci lokalnej. Na stałe do kalendarza imprez lokalnych weszła organizowana w szkole choinka noworoczna a także festyn rodzinny, podczas których wszyscy mog± podziwiać jak pięknie ¶piewaj±, tańcz±, graj± na instrumentach oraz wcielaj± się w różne role uczniowie naszej szkoły.

Piękne, zadbane i pełne rośl¶in otoczenie naszej szkoły zachęca swoim urokiem i zaprasza do wejś¶cia. Natomiast pełne kolorowych prac i rysunków dzieci wnętrze sprawia, że w szkole panuje przyjemna, wesoła atmosfera a dzieci czuja się tutaj naprawdę wspaniale.

Rodzice mog± być spokojni, wiedz±c, że dzieci s± bezpieczne spędzaj±c czas na ś¶wietlicy szkolnej pod okiem nauczycieli od 7:00 do 15:00. Nad sprawnym i bezpiecznym żeglowaniem naszego okrętu po morzu wiedzy czuwa pani dyrektor mgr Alicja Nowak.

© kamil5452