Szkoła Podstawowa w Sieńcu


Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych
- "Możemy się różnić-musimy mieć równe szanse"- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Od września 2012 roku nasza szkoła bierze udział w programie unijnym, którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci uczęszczających do młodszych klas szkół podstawowych.
W ramach realizacji projektu zyskaliśmy możliwość:
- prowadzenia zajęć dla uczniów
- doposażenia bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt na kwotę 30 000 zł.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

1. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu- realizator- p. Ewa Podyma
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki- realizator p. Edyta Boryczka
3. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - realizator p. Bożena Grajek
© kamil5452